Spinner Nhựa

Spinner nhựa dễ chế tác, thường là những loại spinner giá rẻ. Một số spinner nhựa được chế tạo thêm các phần đồng để giúp thời gian quay lâu hơn và nhìn đẹp hơn so với Spinner nhựa thông thường.