Đàn Kalimba

 • Đàn Kalimba 17 Nốt Andrew Màu Nâu

  Đàn Kalimba 17 phím với đầy đủ các nốt nhạc cơ bản, đầy đủ 2 quãng tám giúp bạn chơi được hầu hết các bài hát. Đàn Kalimba giá rẻ những vẫn cho âm thanh lớn, trong trẻo và chuẩn từng nốt nhạc.

  • Chất liệu: gỗ nguyên khối
  • Phím đàn: thép không rỉ.
  • Kích thước: 13 x 18 x 3cm
  • Đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm: túi bảo quản, búa chỉnh âm.
  600.000VNĐ
 • Đàn Kalimba 17 Nốt LEG Màu Nâu

  Đàn Kalimba 17 phím với đầy đủ các nốt nhạc cơ bản, đầy đủ 2 quãng tám giúp bạn chơi được hầu hết các bài hát. Đàn Kalimba giá rẻ những vẫn cho âm thanh lớn, trong trẻo và chuẩn từng nốt nhạc.

  • Chất liệu: gỗ nguyên khối
  • Phím đàn: thép không rỉ.
  • Kích thước: 13 x 18 x 3cm
  • Đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm: túi bảo quản, búa chỉnh âm, decal đánh dấu phím đàn.
  600.000VNĐ
 • Đàn Kalimba 17 Nốt BUS Màu Nâu

  Đàn Kalimba 17 phím với đầy đủ các nốt nhạc cơ bản, đầy đủ 2 quãng tám giúp bạn chơi được hầu hết các bài hát. Đàn Kalimba giá rẻ những vẫn cho âm thanh lớn, trong trẻo và chuẩn từng nốt nhạc.

  • Chất liệu: gỗ nguyên khối
  • Phím đàn: thép không rỉ.
  • Kích thước: 13 x 18 x 3cm
  • Đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm: túi bảo quản, búa chỉnh âm, decal đánh dấu phím đàn.
  600.000VNĐ
 • Đàn Kalimba 17 Nốt YAEL Hoa Anh Đào

  Đàn Kalimba 17 phím với đầy đủ các nốt nhạc cơ bản, đầy đủ 2 quãng tám giúp bạn chơi được hầu hết các bài hát. Đàn Kalimba giá rẻ những vẫn cho âm thanh lớn, trong trẻo và chuẩn từng nốt nhạc.

  • Chất liệu: gỗ nguyên khối
  • Phím đàn: thép không rỉ.
  • Kích thước: 13 x 18 x 3cm
  • Đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm: túi bảo quản, búa chỉnh âm, decal đánh dấu phím đàn.
  600.000VNĐ
 • Đàn Kalimba 17 Nốt YAEL – Gỗ Đào

  Đàn Kalimba 17 phím với đầy đủ các nốt nhạc cơ bản, đầy đủ 2 quãng tám giúp bạn chơi được hầu hết các bài hát. Đàn Kalimba giá rẻ những vẫn cho âm thanh lớn, trong trẻo và chuẩn từng nốt nhạc.

  • Chất liệu: gỗ nguyên khối
  • Phím đàn: thép không rỉ.
  • Kích thước: 13 x 18 x 3cm
  • Đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm: túi bảo quản, búa chỉnh âm, decal đánh dấu phím đàn.
  600.000VNĐ