Fidget Pad

Fidget Pad là phiên bản với thiết kế khác của Fidget Cube. Fidget Pad có 9 tính năng và có thiết kế như một tay cầm chơi game nhưng nhỏ gọn hơn nhiều.

 • Fidget Pad – Black & Yellow

  Fidget Pad màu đen nút vàng.

  Fidget Pad với hình dáng tay cầm game với 9 tính năng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng sự tập trung khi làm việc liên quan đến hoạt động trí não.

  Chất liệu: khung nhựa ABS an toàn cho sức khỏe.

  Kích thước: 7.3 x 3.6cm.

  300.000VNĐ 150.000VNĐ
 • Fidget Pad – Multicolor

  Fidget Pad với hình dáng tay cầm game với 9 tính năng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng sự tập trung khi làm việc liên quan đến hoạt động trí não.

  Chất liệu: khung nhựa ABS an toàn cho sức khỏe.

  Kích thước: 7.3 x 3.6cm.

  300.000VNĐ 150.000VNĐ
 • Fidget Pad – Black Blue

  Fidget Pad với hình dáng tay cầm game với 9 tính năng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng sự tập trung khi làm việc liên quan đến hoạt động trí não.

  Chất liệu: khung nhựa ABS an toàn cho sức khỏe.

  Kích thước: 7.3 x 3.6cm.

  300.000VNĐ 150.000VNĐ
 • Fidget Pad – Black Green

  Fidget Pad với hình dáng tay cầm game với 9 tính năng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng sự tập trung khi làm việc liên quan đến hoạt động trí não.

  Chất liệu: khung nhựa ABS an toàn cho sức khỏe.

  Kích thước: 7.3 x 3.6cm.

  300.000VNĐ 150.000VNĐ
 • Fidget Pad – Black Red

  Fidget Pad với hình dáng tay cầm game với 9 tính năng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng sự tập trung khi làm việc liên quan đến hoạt động trí não.

  Chất liệu: khung nhựa ABS an toàn cho sức khỏe.

  Kích thước: 7.3 x 3.6cm.

  300.000VNĐ 150.000VNĐ
 • Fidget Pad – All Black

  Fidget Pad với hình dáng tay cầm game với 9 tính năng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng sự tập trung khi làm việc liên quan đến hoạt động trí não.

  Chất liệu: khung nhựa ABS an toàn cho sức khỏe.

  Kích thước: 7.3 x 3.6cm.

  300.000VNĐ 150.000VNĐ