Lắp Ráp Gỗ Cơ Khí

Bộ lắp ráp gỗ cơ khí là đồ chơi sáng tạo thích hợp cho cả trẻ em và người lớn. Ngoài các bộ phận như đồ chơi lắp ráp gỗ thông thường, đồ gỗ cơ khí còn được kèm theo các máy móc, bộ phận giúp món đồ có thể thực sự hoạt động được.