Fidget Cube Air

Fidget Cube AIR là phiên bản mở rộng của Fidget Cube thông thường. Nếu như Fidget Cube gốc có kích thước nhỏ gọn thì Fidget Cube Air lại lớn hơn và dễ cầm nắm hơn với các góc được bo tròn. Ngoài ra, 6 mặt tính năng của bản AIR cũng tương tự bản cũ.

No products were found matching your selection.