Spinner 3 Cánh

Spinner 3 cánh là thiết kế phổ biến của Spinner bởi sự ổn định cũng như mặt thẩm mỹ cao hơn so với spinner 2 cánh. Spinner 3 cánh nổi tiếng với những thiết kế của CKF, Compass Boomerang Spinner.