Spinner 6 Cánh

Thiết kế 6 cánh đôi khi được sử dụng trong một số mẫu spinner đặc biệt.