Spinner Hợp Kim

Spinner hợp kim có trọng lượng nặng, nhiều kiểu dáng đẹp nhưng giá lại rẻ hơn so với spinner đồngthép không rỉ.