Spinner Tròn

Hình tròn là hình dáng đặc biệt ít được sử dụng khi chế tác spinner, vì khá khó khi cầm trên tay để xoay. Tuy nhiên một số loại spinner đặc biệt cần kiểu dáng đẹp lại rất hay được sử dụng hình tròn.