Think Ink Pen

  • Think Ink Pen – Cây Bút Sáng Tạo

    Think Ink Pen vừa là bút, vừa là món đồ chơi fidget hỗ trợ cho sự tập trung và sáng tạo của người dùng. Think Ink Pen có thể bẻ cong được, đi kèm là một số phụ kiện giúp bạn sáng tạo ra hàng loạt cách chơi cũng như cách sử dụng hữu ích.

    Ngoài ra Think Ink Pen cũng có thể sử dụng như một cây bút bình thường với 2 ống mực đi kèm.

    250.000VNĐ 125.000VNĐ