Vòng Bi Sứ Hybrid

Vòng bi sứ hybrid là vòng bi thích hợp nhất dành cho spinner với hiệu suất cao, giá thành không quá đắt và ít cần bảo trì, bôi trơn. Vòng bi sứ hybrid với vòng ngoài được làm từ thép và các viên bi bên trong làm từ gốm sứ. Có 2 loại bi sứ là sứ đen (Si3N4) và sứ trắng (ZrO2).

Xem bài viết so sánh các loại vòng bi spinner.