PCC Stubby Spinner 2 Cánh – Thép Không Rỉ Xử Lý Nhiệt 7 Màu

-50%

PCC Stubby Spinner 2 Cánh – Thép Không Rỉ Xử Lý Nhiệt 7 Màu

Stubby Spinner là loại spinner được thiết kế với 2 cánh lớn và bè. Stubby Spinner thường quay rất nhanh và lâu.

Chất liệu: thép không rỉ xử lý nhiệt (Heat Treating) để cho ra màu sắc độc đáo.

Vòng bi: Hybrid với vòng thép, bi gốm sứ ceramic.

Kích thước: bán kính 2cm.

1.250.000VNĐ 625.000VNĐ

  • Reviews (2)

Reviews

  1. Hahaha I just want to buy it because it is very cool

  2. I just want to buy it because it is very cool


Add a review