Product Tag - Compass Spinner

Compass Spinner là những mẫu spinner có thiết kế cánh vuông vức tương tự kim chỉ nam của la bàn. Compass Spinner có loại 2 cánh và Tri-compass có 3 cánh.