Product Tag - Sakura Spinner

Sakura Spinner được thiết kế như một bông hoa đào của Nhật với hai, ba hoặc bốn cánh.