Product Tag - Stubby Spinner

Stubby Spinner là mẫu thiết kế của Rotablade với 2 cánh lớn và bè ra ngoài. Stubby Spinner nhìn rất bề thế và do có mặt phẳng rộng nên thường được khắc hoa văn lên để trang trí.