Kích Thước Các Vòng Bi Spinner Thông Dụng: 606, 608, 688, R188…