Product Tag - Boomerang Spinner

Boomerang Spinner có thiết kế cánh cong và uốn về 1 hướng tương tự Boomerang của thổ dân Châu Úc. Boomerang có loại lớn và loại mini cánh nhỏ.