Product Tag - Vòng Bi 606

Vòng bi 606 là vòng bi thông dụng được sử dụng trong các loại spinner từ giá rẻ cho đến cao cấp. 606 có kích thước trung bình, được sử dụng rất rộng rãi.

Xem bài viết so sánh các loại vòng bi spinner.